Uitgave notities

De huidige vrijgegeven versie heeft een Bèta status. Dat houdt in dat deze versie alle functionaliteit heeft, maar minimaal is doorgetest. Het kan dus nog weeffouten bevatten die tijdens het gebruik ervan fouten geeft. Daarnaast zouden er eventueel nog (belastingtechnische) berekeningsfouten in kunnen zitten. Deze versie is de voorloper van de definitieve release.

Onderstaand een overzicht van bekende “”weeffouten””.

Omschrijving Systeem
De regels in het cijferoverzicht zijn om en om gekleurd. Onder windows werkt dat echter niet goed. Windows
Ondanks dat dit goed is doorgetest zou het kunnen voorkomen dat een getal in de berekening een exorbitante afmeting aanneemt waardoor het cijferoverzicht en grafiek niet meer kloppen. Linux / Windows
Tijdens de testperiode is het eens voorgekomen dat de melding “”Invalid floating point operation”” verscheen. Na enkele aanpassingen is dit niet meer voorgekomen, maar er zou nog een fout in kunnen zitten die dit veroorzaakt. Deze melding kan dan worden weggeklikt. Windows
Grote uitgaven opgegeven in de uitgaven tab worden niet getoond in het financieel overzicht en niet goed meegenomen in de berekening. (Dit is opgelost in de eerste volgende vrijgave) Linux / Windows

De versie 12.03.01 Bèta bevat de oplossing voor;

Omschrijving Systeem
Wanneer de gegevens worden opgeslagen in een ander/nieuw bestand, wordt niet aangegeven dat dat nieuwe bestand wordt gebruikt. Linux/Windows
Als bij het bruto jaar inkomen de waarde 0 is opgegeven wordt de inkomstenbelasting niet juist berekent.
Voorlopige oplossing hiervoor is om dan de waarde 1 op te geven.
Linux/Windows